fbpx

Meirihlutinn vill hagkvæmari borgarlínu

Meirihluti íbúa á höfuðborgarsvæðinu eða 65% þeirra er andvígur því að akreinum verði fækkað vegna borgarlínu og ríflegur meirihluti eða 59% vill ekki að hámarkshraði bíla verði lækkaður. Um 51% íbúa telur að umbætur á stofnbrautum séu líklegri til að draga úr umferðartöfum en umbætur á almenningssamgöngum með borgarlínu. Telur aðeins þriðjungur aðspurðra að borgarlínaContinue reading “Meirihlutinn vill hagkvæmari borgarlínu”

Minnisblað vegna fundar með Pawel Bartoszek

Jónas Elíasson átti nýlega fund með Pawel Bartoszek, formanns skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar. Á fundinum kynnti Jónas fyrir Pawel útreikninga faghóps Áhugahóps um samgöngur fyrir alla vegna vaxandi tafakostnaðar á höfuðborgarsvæðinu vegna umferðartafa. Í minnisblaði Jónasar um fundinn kemu rm.a. fram að þjóðvegakerfið þolir 50 – 100% meiri umferð en nú, ef það er gertContinue reading “Minnisblað vegna fundar með Pawel Bartoszek”

Áætlanir um ibúafjölda á höfuðborgarsvæðinu

Hagstofa Íslands spáir um mannfjöldaþróun fyrir landið í heild og útbýr háspá, lágspáog miðspá. Mismunur á fólksfjölgun á einstökum tímabilum samkvæmt lágspá og háspá getur verið um 90%. Varðandi skipulagningu framkvæmda er góð regla að halda sig við miðspá, en gera áætlanir heldur lengra fram í tímann en gert væri ef spáin væri örugg. ÞáContinue reading “Áætlanir um ibúafjölda á höfuðborgarsvæðinu”

Staða samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu

Í samantektinni er fjallað um skipulag höfuðborgarsvæðisins frá 2015, hlut Borgarlínu í því og markmið þess varðandi umferð. Engin merki eru um að þau markmið séu að ganga eftir, en breytingar sem gerðar voru á skipulaginu frá 1965 leiddu til versnandi umferðarástands. Farið er m.a. yfir einkenni umferðar, magn og tafir og sú ályktun dreginContinue reading “Staða samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu”

Greining umferðatafa

Eins og myndin sýnir er beinn félagslegur kostnaður vegna umferðatafa þegar kominn upp í 30 milljarða króna á ári, en kostnaður vegna erfiðleika við skipulagningu framkvæmda og aukinn rekstrarkostnað bíla ásamt fleiru á höfuðborgarsvæðinu og gæti verið jafn stór ef út í það er farið. Hér er gert ráð fyrir 2,5% árlegum hagvexti til 203Continue reading “Greining umferðatafa”

Mistök við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040

Það fer ekki á milli mála að Vegagerðin telur beytingar Rvk á skipulaginu til bölvunarfyrir stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þess er getið að ástandið sé gott 2014.Bein álykun frá þessu er sú að Rvk ber fulla ábyrgð á þeim umferðatöfum sem númælast og tilheyrandi kostnaði, sem mun nema einni Borgarlínu á ári ef fram fer sem horfir.Continue reading “Mistök við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040”

Stórir draumar og smáir um Stór-Reykjavík

Enn er þó ekki upplýst hvort aðrir kostir í stöðunni hafi veriðmetnir eða hvaða gagn borgarlínan gerir í slíkumsamanburði. Borgarlínudraumurinn er of stór fyrir höfuðborgarsvæðið, aðminnsta kosti enn. Draumurinn um þekkingarmiðju í Vatnsmýrinnier hins vegar of smár. Höfuðborgarsvæðið er allt að þróast í átt aðþekkingarmiðju þar sem sívaxandi áhersla er á menntun ognýsköpun. Þannig virðistContinue reading “Stórir draumar og smáir um Stór-Reykjavík”

Áhrif borgarlínu á samfélag og umhverfi

Rýni á Frumdragaskýrslu Borgarlínunnar fyrir 1. áfanga, sem kynnt var 05.02.2021 bendir til að þess að almannahagsmunir hafi hér ekki ávalt setið í fyrirrúmi og auk þess hafi þess ekki verið gætt að miðla upplýsingum til almennings og hafsmunaaðila með skýrum og nákvæmum hætti. Þessi vinna virðist því ekki vera komin á það stig aðContinue reading “Áhrif borgarlínu á samfélag og umhverfi”

BRT lite

Komin er á vefinn greinargerð Þórarins Hjaltasonar um BRT lite – ódýrt hraðvagnakerfi. Auk mikils stofnkostnaðar er megingalli við Borgarlínuna að sérrými fyrir hana tekur allt of mikla umferðarrýmd frá gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins sem er yfirhlaðið fyrir. Það mun leiða til stóraukins tafakostnaðar fólks og fyrirtækja. Vegna ofangreindra galla Borgarlínunnar er full ástæða til að skoðaContinue reading “BRT lite”

Stórir draumar og smáir um Stór-Reykjavík

Borgarlínudraumurinn er of stór fyrir höfuðborgarsvæðið, aðminnsta kosti enn. Draumurinn um þekkingarmiðju í Vatnsmýrinnier hins vegar of smár. Höfuðborgarsvæðið er allt að þróast í átt aðþekkingarmiðju þar sem sívaxandi áhersla er á menntun ognýsköpun. Þannig virðist framtíðin vera að kristallast fyrir mönnum;að meðan ferðamannaiðnaður verður lyftistöng landsbyggðarverður nýsköpun og hátækniiðnaður vaxtarbroddurinn á höfuðborgarsvæðinu. Öll viljumviðContinue reading “Stórir draumar og smáir um Stór-Reykjavík”