fbpx

Umferðartafir, Borgarlína og ferðaval

Elías B. Elíasson skrifar um umferðarmál í Reykjavík. Hann segir þjóðhagslega arðsemi Borgarlínu aldrei hafa verið metna eina og sér. Umferðatafir eru afar kostnaðarsamar og það svo að sumar borgir erlendis kjósa að grafa svo dýr göng undir borgirnar að nær ofbýður fjárhag þeirra til að minnka tafir. Þessi staðreynd virðist hafa farið fram hjáContinue reading “Umferðartafir, Borgarlína og ferðaval”

Hágæða fólksflutningskerfi fyrir höfuðborgarsvæðið

Elías Elíasson verkfræðingur skrifar um samgöngumál áhöfuðborgarsvæðinu og segir meðal annars að við ákvarðanatökuundanfarinna ára hafi verið stuðst við ófullkomnar greiningar. Hópurinn telur einsýnt að við undirbúning Borgarlínu hafi ekki verið horft tilhagrænna áhrifa verkefnisins á þjóðarbúið eins og vera ber. Áhöfuðborgarsvæðinu búa yfir 60% þjóðarinnar og þau áhrif sem efnahagslífiðverður fyrir vegna verkefna afContinue reading “Hágæða fólksflutningskerfi fyrir höfuðborgarsvæðið”

Er borgarlína skynsamlegur kostur?

Viðhorf íbúa höfuðborgarsvæðisins til samgöngumála eftir Bjarna Reynarsson Síðustu misseri hefur farið fram mikil umræða í fjölmiðlum og meðal almennings og fagaðilum áætlanir í skipulags- og samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Töluverð gagnrýnihefur verið sett fram á stefnu skipulagsyfirvalda um þéttingu byggðar og borgarlínu. Lítilviðbrögð hafa verið við þeirri gagnrýni og ekki hefur verið leitað álits hjáContinue reading “Er borgarlína skynsamlegur kostur?”

Meirihlutinn vill hagkvæmari borgarlínu

Meirihluti íbúa á höfuðborgarsvæðinu eða 65% þeirra er andvígur því að akreinum verði fækkað vegna borgarlínu og ríflegur meirihluti eða 59% vill ekki að hámarkshraði bíla verði lækkaður. Um 51% íbúa telur að umbætur á stofnbrautum séu líklegri til að draga úr umferðartöfum en umbætur á almenningssamgöngum með borgarlínu. Telur aðeins þriðjungur aðspurðra að borgarlínaContinue reading “Meirihlutinn vill hagkvæmari borgarlínu”

Minnisblað vegna fundar með Pawel Bartoszek

Jónas Elíasson átti nýlega fund með Pawel Bartoszek, formanns skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar. Á fundinum kynnti Jónas fyrir Pawel útreikninga faghóps Áhugahóps um samgöngur fyrir alla vegna vaxandi tafakostnaðar á höfuðborgarsvæðinu vegna umferðartafa. Í minnisblaði Jónasar um fundinn kemu rm.a. fram að þjóðvegakerfið þolir 50 – 100% meiri umferð en nú, ef það er gertContinue reading “Minnisblað vegna fundar með Pawel Bartoszek”

Áætlanir um ibúafjölda á höfuðborgarsvæðinu

Hagstofa Íslands spáir um mannfjöldaþróun fyrir landið í heild og útbýr háspá, lágspáog miðspá. Mismunur á fólksfjölgun á einstökum tímabilum samkvæmt lágspá og háspá getur verið um 90%. Varðandi skipulagningu framkvæmda er góð regla að halda sig við miðspá, en gera áætlanir heldur lengra fram í tímann en gert væri ef spáin væri örugg. ÞáContinue reading “Áætlanir um ibúafjölda á höfuðborgarsvæðinu”

Stefna áhugafólks um samgöngur fyrir alla

Eftir Þórarin Hjaltason – Það blasir því við að borgarlínan í óbreyttri mynd erekki þjóðhagslega hagkvæm og því full ástæða til að skoða fýsileika ódýrarahraðvagnakers. Í Morgunblaðinu 18. mars sl. birtist greinin „Úr sveit í borg“ eftir Hildi Björnsdótturborgarfulltrúa. Í greininni gagnrýnir hún m.a. stefnu hópsins Áhugafólk um samgöngur fyrir alla (ÁS). Málefnaleg og sanngjörnContinue reading “Stefna áhugafólks um samgöngur fyrir alla”

Staða samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu

Í samantektinni er fjallað um skipulag höfuðborgarsvæðisins frá 2015, hlut Borgarlínu í því og markmið þess varðandi umferð. Engin merki eru um að þau markmið séu að ganga eftir, en breytingar sem gerðar voru á skipulaginu frá 1965 leiddu til versnandi umferðarástands. Farið er m.a. yfir einkenni umferðar, magn og tafir og sú ályktun dreginContinue reading “Staða samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu”

Greining umferðatafa

Eins og myndin sýnir er beinn félagslegur kostnaður vegna umferðatafa þegar kominn upp í 30 milljarða króna á ári, en kostnaður vegna erfiðleika við skipulagningu framkvæmda og aukinn rekstrarkostnað bíla ásamt fleiru á höfuðborgarsvæðinu og gæti verið jafn stór ef út í það er farið. Hér er gert ráð fyrir 2,5% árlegum hagvexti til 203Continue reading “Greining umferðatafa”

Mistök við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040

Það fer ekki á milli mála að Vegagerðin telur beytingar Rvk á skipulaginu til bölvunarfyrir stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þess er getið að ástandið sé gott 2014.Bein álykun frá þessu er sú að Rvk ber fulla ábyrgð á þeim umferðatöfum sem númælast og tilheyrandi kostnaði, sem mun nema einni Borgarlínu á ári ef fram fer sem horfir.Continue reading “Mistök við gerð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015-2040”